среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż głazy ogrodzenia te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że niekiedy mało biegłym okiem trudno je rozróżnić.

Wprawdzie kamienie sztachetki te są z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że niekiedy mało fachowym ślipiem trudno je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, lekkiej obróbce i stosunkowo niskiej zapłacie. Występują w wielu regionach Polski – piaskowiec najprościej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i też w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza albo od razu obrabia, składa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie posyła do miejsca budowy ogrodzenie plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak złączony spoiwem piasek, którego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Nie licząc podstawy zlepiających występują tam także różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się odcień skał na ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachet, przybierają one wtenczas przeróżne atramenty czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak dużych złóż wycina się największe bloki, stosowane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne można także siekać na sześciany o równych zarysach, stosowane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je rozdzielać przy pomocy specjalnych klinów a także dłut na małe, nieregularnych obrysów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia z plastyku wykorzystuje się także wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, głównie skorup małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zalecane na plot plastykowe na plot i bramkę sztachetowa. Nadają się jednak po największej części do stosowania wewnątrz, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych migiem tracą połysk. Wapienie wolno wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu parku a także własnych zamiłowań forma kamiennych tafli może być różny – od łamanych, nieregularnych, aż po prosto skróconych prostokątów bądź kwadratów. Murki oraz ogrodzenia plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowa unosi się z kamieni wielorakiego obrysu, złożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje spośród kawałków o nieproporcjonalnych kształtach, wypada je trafnie dobierać tzn. tak, aby forma każdego kolejnego łączył się z poprzednim. Aby takie płot było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenia z plastyku z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły ewentualnie pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także pozostałych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do budowy ogrodzenia należą do skał mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur szybko niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Łatwo obrastają też mchem a także wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając powierzchnię ogrodzenia Poznań względnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy zdrapywać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą pozostać mocne rysy. Wyspecjalizowane firmy czyszczą kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pożądamy, ażeby kamienie na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий