среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ploty z plastyku na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Konstrukcja balaski z Winylu na plot i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz informowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Ploty z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plotki plastykowe na plot i bramkę ze sztachet wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane plot z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku jak planowane ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий